Chính sách bảo mật

 1. Giới thiệu:
 2. Chính sách bảo mật này giải thích phương thức F Fresh Spray (“CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬP KHẨU VÀ PH N PHỐI ĐIỀU KỲ DIỆU”, “F Fresh Spray” hoặc “Chúng tôi”) thu thập, xử lý, sử dụng, bảo vệ và chia sẻ thông tin cá nhân khi quý khách hàng (“Khách Hàng” hoặc “Bạn”) sử dụng website có tên miền https://ffreshspray.com/ (“Website”), để mua sắm hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của Bạn với Chúng tôi. Chúng tôi trân trọng quyền riêng tư của khách hàng và đánh giá cao sự tin tưởng của Bạn rằng Chúng tôi sẽ tôn trọng quyền riêng tư của Bạn một cách cẩn trọng và đúng đắn.

  Bằng cách truy cập vào Website hoặc để lại bình luận trên Website, Bạn đồng ý với Chúng tôi về các điều khoản của Chính sách bảo mật này. Vui lòng đọc kỹ Chính sách bảo mật này. Hoạt động kinh doanh của Chúng tôi không ngừng phát triển, các Chính sách bảo mật, Website và Điều khoản sử dụng của Chúng tôi cũng có thể được cập nhật. Trừ khi có quy định khác, Chính sách bảo mật hiện tại của Chúng tôi áp dụng cho tất cả thông tin mà Chúng tôi có về Bạn và tài khoản của Bạn, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin cá nhân của Bạn, và hoặc bất cứ thông tin, dữ liệu nào từ Bạn mà Chúng tôi có thể có được thông qua Website. Việc Bạn truy cập Website của Chúng tôi và mọi tranh chấp về quyền riêng tư đều tuân theo Chính sách bảo mật này và Điều Khoản Sử Dụng của Website.
 3. Mục đích thu thập thông tin cá nhân
 4. Chúng tôi sử dụng thông tin về khách hàng cho các mục đích cụ thể mà thông tin được thu thập. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của Bạn cho, bao gồm nhưng không giới hạn, các mục đích sau:
  • Để thực hiện việc mua, đổi, trả hàng của Bạn, trực tuyến hoặc tại một trong các cửa hàng bán lẻ của Chúng tôi.
  • Để tạo điều kiện cho Bạn tham gia vào các cuộc thi hoặc chương trình khuyến mại.
  • Để xử lý việc giao hàng đến cho Bạn, và việc nhận lại hàng trong trường hợp Bạn đổi hoặc trả.
  • Để xử lý việc nhận thanh toán từ và việc hoàn trả lại tiền đến Bạn.
  • Để cung cấp cho Bạn thông tin về các sản phẩm hoặc dịch vụ mà Bạn yêu cầu từ Chúng tôi hoặc, theo sự đồng ý trước của Bạn, thông tin mà Chúng tôi cảm thấy Bạn có thể quan tâm, qua email hoặc tin nhắn văn Bạn.
  • Để vận hành, đánh giá và cải thiện hoạt động kinh doanh của Chúng tôi (bao gồm phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới; phân tích và nâng cao các sản phẩm, dịch vụ và Website của Chúng tôi).
  • Để hiểu khách hàng của Chúng tôi, thực hiện phân tích dữ liệu, và xử lý khác (bao gồm nghiên cứu thị trường và người tiêu dùng, phân tích xu hướng, và việc ẩn danh).
  • Để trả lời nhận xét hoặc câu hỏi của Bạn, hoặc tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển (nếu có).
  • Để chuyển, chia sẻ các nhận xét về hàng hóa trên Website đến đơn vị liên kết của Chúng tôi nhằm cân nhắc thể hiện trên website của họ, không bao gồm việc chuyển, chia sẻ thông tin định danh của Bạn.
  • Theo yêu cầu khác hoặc được pháp luật cho phép.
 5. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân
 6. Thông tin cá nhân được thu thập theo sự đồng ý rõ ràng của Bạn sẽ chỉ được sử dụng cho các hoạt động được nêu tại Chính sách bảo mật này, ngoại trừ các trường hợp (i) một thỏa thuận riêng giữa Chúng tôi và Bạn về việc sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích và phạm vi khác ngoài các mục đích và phạm vi được quy định rõ ràng ở đây, hoặc (ii) Chúng tôi cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ theo yêu cầu của Bạn, hoặc (iii) Chúng tôi thực hiện nghĩa vụ của mình theo luật pháp và quy định hiện hành.
 7. Thông tin cá nhân được tiếp nhận
 8. Dưới đây là các loại thông tin Chúng tôi tiếp nhận:
  • Thông tin tự động:
  • Đối với mỗi khách hàng truy cập vào Website của Chúng tôi, máy chủ của Chúng tôi tự động nhận dạng thông tin liên quan đến tên miền của khách hàng (hoặc nhà cung cấp quyền truy cập của khách truy cập) chứ không phải địa chỉ email. Chúng tôi cũng có thể tự động thu thập thông tin cá nhân khác như loại trình duyệt Bạn đang sử dụng, địa chỉ website mà Bạn truy cập đã điều hướng đến trang của Chúng tôi, hệ điều hành Bạn đang sử dụng, tên miền của nhà cung cấp dịch vụ Internet, các trang Bạn truy cập trên Website của Chúng tôi và thời gian truy cập của Bạn.
   Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và cũng là địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi user agent của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam. Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi chấp nhận bình luận của bạn, ảnh tiểu sử của bạn được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của bạn.
  • Thông tin Bạn cung cấp cho Chúng tôi
  • Chúng tôi cũng tiếp nhận và tổng hợp thông tin do khách hàng tự nguyện cung cấp, ví dụ như khi Bạn giao tiếp điện tử với Chúng tôi.
  • Cookies
  • Nếu Bạn viết bình luận trong website, Bạn có thể cung cấp cần nhập tên, email địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp Bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.
   Nếu Bạn vào trang đăng nhập, Chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi Bạn đóng trình duyệt.

   Khi Bạn đăng nhập, Chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu Bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu Bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xóa.
   Nếu Bạn sửa hoặc công bố bài viết, một Bạn cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết Bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.
 9. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân
 10. Chúng tôi tiếp nhận Thông tin về khách hàng là một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của Công Ty và Chúng tôi không kinh doanh, Bạn, cho thuê, chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi được quy định trong Chính Sách Bảo Mật này.
  Chúng tôi chia sẻ thông tin một cách hạn chế với công ty mẹ và các công ty thành viên cung cấp dịch vụ thay mặt Chúng tôi. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin một cách hạn chế với các nhà cung cấp dịch vụ mà Chúng tôi sử dụng tùy từng thời điểm để cung cấp dịch vụ thay mặt Chúng tôi, chẳng hạn như gửi thư qua bưu điện và email, xóa thông tin lặp khỏi danh sách khách hàng, phân tích dữ liệu, cung cấp hỗ trợ tiếp thị, marketing ,quảng cáo, khuyến mại, giao hoặc hoàn trả hàng, nhận hoặc hoàn các khoản thanh toán, và cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng. Thông tin của Bạn có thể được duy trì và xử lý bởi công ty mẹ, các công ty thành viên và nhà cung cấp dịch vụ của Chúng tôi tại Việt Nam hoặc các vùng lãnh thổ khác. Tại các khu vực pháp lý này, thông tin của Bạn có thể được truy cập bởi tòa án, cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan an ninh quốc gia theo quy định pháp luật sở tại. Để biết chi tiết về cách mà các nhà cung cấp dịch vụ của Chúng tôi xử lý thông tin của Bạn, hãy liên hệ với Chúng tôi theo phương thức và thông tin liên hệ tại điều 10 dưới đây. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân khi Chúng tôi tin rằng việc thực thi hoặc áp dụng Chính Sách Thông Tin Cá Nhân này, Điều khoản và Điều kiện của Website của Chúng tôi là phù hợp và/hoặc các thỏa thuận khác; bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Website, người dùng của Chúng tôi hoặc những người khác; hoặc theo yêu cầu khác hoặc được pháp luật hiện hành cho phép. Điều này bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, điều này không bao gồm việc Bạn, chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của Khách Hàng cho các mục đích thương mại vi phạm các cam kết được nêu trong Chính Sách Thông Tin Cá Nhân này. Trong trường hợp Công Ty, hoặc tất cả tài sản của Chúng tôi về cơ Bạn được mua lại hoặc được đề xuất mua lại bởi một hoặc nhiều bên thứ ba là kết quả của việc sáp nhập, Bạn, hợp nhất hoặc thanh lý, thông tin Khách Hàng có thể được cung cấp.
 11. Phương thức và công cụ để khách hàng tiếp cận, điều chỉnh, cập nhật, xóa thông tin cá nhân
 12. Bạn có quyền yêu cầu Chúng tôi cập nhật, điều chỉnh hoặc xóa thông tin cá nhân của Bạn mà Chúng tôi đang giữ, tùy vào một số trường hợp ngoại lệ theo quy định của pháp luật, Bạng việc gửi thư điện tử hoặc văn Bạn yêu cầu cho Chúng tôi theo thông tin liên hệ tại điều 10 dưới đây. Chúng tôi có thể yêu cầu một số thông tin cá nhân nhất định nhằm xác minh danh tính của người đưa ra yêu cầu.
 13. Liên kết với các Website của bên thứ ba
 14. Các bài viết trên trang Website này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.) cho Bạn tùy chọn chia sẻ thông tin cá nhân của Bạn với bên thứ ba. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của Bạn với các công ty bên thứ ba đó; chỉ Bạn mới có thể thực hiện lựa chọn đó. Các liên kết được cung cấp trên Website đến các Website của bên thứ ba được cung cấp để tạo sự thuận tiện cho Bạn và Chúng tôi không kiểm soát các website đó hoặc việc tuân thủ về quyền riêng tư của bên đó, mà có thể khác với Chúng tôi. Chúng tôi không xác nhận hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về bất kỳ website của bên thứ ba nào có thể truy cập được thông qua Website. Nội dung được nhúng từ các trang Website của bên thứ ba hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi Bạn truy cập đã truy cập trang Website đó. Những Website của bên thứ ba có thể thu thập dữ liệu về Bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của Bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của Bạn với nội dung được nhúng nếu Bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang Website đó.

  Chúng tôi khuyến khích Bạn xem lại Chính Sách Bảo Mật của các Website bên thứ ba này trước khi gửi thông tin cá nhân của Bạn. Dữ liệu cá nhân Bạn chọn cung cấp cho các bên thứ ba không liên quan được điều chỉnh bởi Chính Sách Bảo Mật của họ, không phải Chính Sách Bảo Mật này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc bảo mật của các Website của bên thứ ba này. Một số công ty bên thứ ba có thể chọn chia sẻ dữ liệu cá nhân của họ với Chúng tôi; việc chia sẻ đó được điều chỉnh bởi Chính Sách Thông Tin Cá Nhân của công ty bên thứ ba đó.
 15. Bảo mật thông tin cá nhân
 16. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng một môi trường an toàn và bảo mật. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý hợp lý nhằm nỗ lực bảo vệ chống lại việc truy cập, sử dụng, sửa đổi và tiết lộ trái phép thông tin cá nhân mà Chúng tôi đang nắm giữ và kiểm soát.
 17. Thời gian lưu giữ thông tin cá nhân của Bạn
 18. Thông tin cá nhân của Bạn do Chúng tôi, các đơn vị liên kế và nhà cung cấp dịch vụ giữ sẽ được lưu trữ trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong Chính Sách Bảo Mật này và các yêu cầu luật định hiện hành.
  Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.
  Nếu Bạn đăng ký trên Website Chúng tôi (nếu có), Chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà Bạn cung cấp trong hồ sơ người dùng của Bạn. Tất cả Bạn có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của Bạn bất kỳ lúc nào (ngoại trừ Bạn không thể thay đổi tên người dùng của Bạn). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.
 19. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin
 20. Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào liên quan đến Chính sách bảo mật của Chúng tôi, đề xuất cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu cá nhân, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua điện thoại, email hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ sau:

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐIỀU KỲ DIỆU
  Địa chỉ trụ sở chính: 360 Võ Văn Tần, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Hotline: 0975676964
  Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: marketing.ffreshspray@gmail.com
  Địa chỉ website là: https://ffreshspray.com.